TechFraggerMistakeZ-Clan Forum [TFM] Der MultiGaming Clan
میدان ماهی دبی - Druckversion

+- TechFraggerMistakeZ-Clan Forum [TFM] Der MultiGaming Clan (https://forum.tfm-clan.de)
+-- Forum: Sonstiges (https://forum.tfm-clan.de/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Forum: off-topic (https://forum.tfm-clan.de/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Thema: میدان ماهی دبی (/showthread.php?tid=129)میدان ماهی دبی - dobai97 - 09.01.2018

میدان ماهی دبی
در مرکز شهر و در خیابان دیره میدانی با نماد بزرگ و زیبا ماهی شکل وجود دارد. این میدان متصل کننده سه خیابان اصلی در شهر دبی می باشد. در اطراف میدان ماهی انواع بانک ها، صرافی، هتل های خوب و انواع رستوران های مطرح وجود دارد. مسافرین عزیز تور دبی می توانند پس از انجام کار های خود به این میدان بیایند و استراحت کنند.
همچنین در اطراف میدان ماهی مجتمع های تجاری بزرگ و بازار های خوبی نیز وجود دارد.
 
[Bild: didani-meidanmahi1.jpg]
 
[Bild: didani-meidanmahi2.jpg]